Общи условия на томбола „Празнична кутия L’Oreal“

Организаторът на играта е ГАЛЕН.БГ ЕООД. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201853327, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Узунджово 12, тел. за контакт 0886161116 email: [email protected]

Участниците в томболата са задължени да спазват условията и правилата, които по-долу се споменават като Официални Правила на Томболата („Официални правила“).

Организаторът на ТОМБОЛАТА има право да допълва или да променя Официалните правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница: www.galen.bg

Продължителност на томболата: 01.12.2023 01.00ч. – 31.12.2023 23.59ч. включително.

В томболата могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с местожителство на територията на Република България.

Организаторът има абсолютното право да прекрати томболата във всеки един момент, в случаи на злоупотреба, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително свързани с разпространението на епидемично заболяване.

Участниците се задължават да спазват Официалните Правила и техните условия.

За награда са определени следните продукти – 5 бр. Празнични кутии съдържащи следните продукти:

 • 1бр. Elseve Full Resist Серум за изтощтена със склоност към косопад коса
 • 1бр. Elseve Bond Repair Възстановяващ шампоан за коса
 • 1бр. Elseve Hyaluron Plump Хидратиращ серум с хиалуронова киселина
 • 1бр. L’Oreal Revitalift Clinical Anti-UV Fluid Хидратиращ UV флуид за лице с витамин С SPF 50
 • 1бр. Vit C Серум за лице с витамин С
 • 1бр. L’Oreal Revitalift Нощен серум за лице против стареене с ретинол
 • 1бр. L’Oreal Telescopic спирала за очи
 • 1бр. L’Oreal Color Riche Intense Volume Matte Червило с матов ефект
 • 1бр. L’Oreal Infallible Grip Автоматична очна линия

Методът на определяне на спечелените награди е следният:

Първите пет изтеглени победители печелят по 1 кутия.

За да участват в играта, участниците трябва да:

 • Закупят 4 или повече продукта с марка L'Oreal Paris в една поръчка от galen.bg . Продуктите могат да бъдат закупени само от нашия онлайн магазин на www.galen.bg. За поръчка през нашия онлайн магазин не е нужно да имате регистрация, можете да пазарувате и като гост.
 • Да оставите коментар с текст, че условието е изпълнено под фейсбук публикацията на страницата на Аптеки Гален. Победителите ще бъдат изтеглени от коментарите в тази публикация. Покупки на над 4 продукта с марка L’Oreal, които не са отбелязани за участие чрез коментар под публикацията във фейсбук страницата на Аптеки Гален няма да участват в тегленето.
 • Това трябва да се случи в периода, посочен за провеждане на играта, от 01.12.2023 01.00ч. – 31.12.2023 23.59ч. включително

Участието в томболата Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗТЕГЛЕНИ НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП ЧРЕЗ СПЕЦИАЛЕН СОФТУЕР НА 08.01.2024 г. ИМЕНАТА НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ В ОТДЕЛНА ПУБЛИКАЦИЯ НА СТРАНИЦАТА НА Аптеки Гален във Facebook (@AptekiGalen).

Победителите трябва да предоставят номера на своята поръчка преди получаване на наградата си. Това трябва да се случи посредством съобщение във Facebook към страницата на Аптеки Гален в срок от 7 /седем/ работни дни след тегленето и публикацията на страницата на Аптеки Гален във Facebook (@AptekiGalen) с информация за печелившите.

Ако даден участник не е спазил необходимите условия за включване в играта, ГАЛЕН.БГ ЕООД си запазва правото да не го включи в общото теглене на печелившите.

Ако даден участник НЕ предостави номера на своята поръчка, с която доказва покупката на 4 продукта с марка L'Oreal Paris, с който е участвал , ГАЛЕН.БГ ЕООД си запазва правото да дисквалифицира участието му.

В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печеливш участник или същият не потърси наградата си в 7 (седем) дневен срок от тегленето, тя остава собственост на Дружеството.

Един участник не може да бъде изтеглен повече от веднъж.

Обявяването на печелившия ще стане посредством публикация на страницата на Аптеки Гален във Facebook не по-късно от 04.01.2024 Г. С публикуването на печелившите се счита, че същите са уведомени и започва да тече 7-дневния срок, в рамките на който трябва да предоставят номера на поръчката за извършената покупка. Ако не го направи, губи правото си да получи своята наградата.

Всеки участник може да зададе въпроси от друго естество чрез съобщение в страницата на Аптеки Гален във Фейсбук.

Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането й на посочения от него адрес на територията на Република България за сметка на ГАЛЕН.БГ ЕООД. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си при поискване от куриерската фирма, същият губи правото си върху наградата и тя не се предоставя. Наградата се доставя съгласно работното време на куриерската фирма. Организаторът не носи отговорност при пристигнала в лошо състояние награда, поради небрежност от страна на куриерската фирма; Организаторът не носи отговорност за награди, които не са потърсени в посочения 7 /седем/ дневен срок.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен адрес, грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участия "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време.

Нарушение изрично включва действия за:

 • използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността;
 • използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
 • всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица също не е разрешено.

Организаторът има право да оповести публично имената /име и фамилия/на наградените участници, тяхната награда от играта и потребителското име, с което печелившите са регистрирани във Фейсбук профила, с което участват в играта. Обявяването на победителите се извършва по начин, недопускащ разкриването на други лични данни. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на участниците в играта, като се придържа към настоящите Правила, вкл. съгласно Политиката за защита на лични данни, публикувана на следния линк: https://galen.bg/privacy и и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните, станали му известни на него при участието им. Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е изрично съгласие за обработка на данни за нуждите на участие в играта по смисъла на чл.6, §1, б.“а“ от Регламент 2016/679. Можете по всяко време да поискате преустановяване на обработка на данните ви. Отказът за обработка на данните ви е законен, но води до невъзможност за участие в последващи игри. Данните се обработват за срок до 30 дни след провеждане на играта, освен при печеливши лица, чиито лични данни се обработват до 6 месеца от определянето им за печеливши. Участниците имат право на възражения срещу обработването на данните им, право на коригиране, както и правото да бъдат забравени, както и на жалба пред Комисия за защита на личните данни – www.cpdp.bg Данните не се предоставят на други обработващи или администратори, на трети лица, извън територията на България.

Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши участници, претенции, разкрити злоупотреби, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в информационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната игра и/или доставката на награди.

Евентуално възникнали спорове между организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Организаторът на играта не носи отговорност при предоставен невалиден, не действащ, нереален имейл или телефонен номер, ако последният е извън покритие на мобилния оператор или каквато и да е друга причина.

ГАЛЕН.БГ ЕООД си запазват правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира промоцията и/или да я прекрати

Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на www.galen.bg и действат през целия период на провеждане на настоящата игра във Facebook страницата на Аптеки Гален.