Хомеопатия за паник атаки и тревожност

Филтри

Артикули 1-24 от 106

Boiron Седатиф ПС при тревожнoст и нарушения на съня х40 таблетки
7.25 лв.
Boiron F. S. H. ФСХ 15 СН
5.05 лв.
Boiron Aurum muriaticum natronatum Аурум муриатикум натронатум 5 СН
5.05 лв.
Boiron Secale cornutum Секале корнутум 9 СН
5.05 лв.
Boiron Kalium bromatum Калиум броматум 9 СН
5.05 лв.
Boiron Ranunculus bulbosus Ранункулус булбосус 15 СН
5.05 лв.
Boiron Zincum metallicum Цинкум металикум 9 СН
5.05 лв.
Boiron Nux vomica Нукс вомика 5 СН
5.05 лв.
Boiron Natrum carbonicum Натрум карбоникум 15 СН
5.05 лв.
Boiron Hypericum perforatum Хиперикум перфоратум 15 СН
5.05 лв.
Boiron Rhus toxicodendron Рус токсикодендрон 9 СН
5.05 лв.
Boiron Rhus toxicodendron Рус токсикодендрон 15 СН
5.05 лв.