Хомеопатия за паник атаки и тревожност

Филтри

Артикули 1-24 от 83

Boiron Седатиф ПС при тревожнoст и нарушения на съня х40 таблетки
Boiron Седатиф ПС при тревожнoст и нарушения на съня х40 таблетки
6.99 лв.
Boiron F. S. H. ФСХ 15 СН
Boiron F. S. H. ФСХ 15 СН
4.75 лв.
Boiron Secale cornutum Секале корнутум 9 СН
Boiron Secale cornutum Секале корнутум 9 СН
4.75 лв.
Boiron Kalium bromatum Калиум броматум 9 СН
Boiron Kalium bromatum Калиум броматум 9 СН
4.75 лв.
Boiron Ranunculus bulbosus Ранункулус булбосус 15 СН
Boiron Ranunculus bulbosus Ранункулус булбосус 15 СН
4.75 лв.
Boiron Zincum metallicum Цинкум металикум 9 СН
Boiron Zincum metallicum Цинкум металикум 9 СН
4.75 лв.
Boiron Nux vomica Нукс вомика 5 СН
Boiron Nux vomica Нукс вомика 5 СН
4.75 лв.
Boiron Natrum carbonicum Натрум карбоникум 15 СН
Boiron Natrum carbonicum Натрум карбоникум 15 СН
4.75 лв.
Boiron Hypericum perforatum Хиперикум перфоратум 15 СН
Boiron Hypericum perforatum Хиперикум перфоратум 15 СН
4.75 лв.
Boiron Rhus toxicodendron Рус токсикодендрон 9 СН
Boiron Rhus toxicodendron Рус токсикодендрон 9 СН
4.75 лв.