Връщане и замяна

ГАЛЕН.БГ ЕООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

Общото задължение за връщане в 14-дневен срок е уредено в Закон за защита на потребителите, глава 4, раздел 1, чл. 50 и следващи.

Клиентът има правото да откаже един или всички продукти от поръчката си (с изключение на лекарствени продукти без лекарско предписание) за негова сметка при условията на куриерското дружество, в рамките на 14 дни от закупуването им, ако промени мнението си по каквато и да е причина. Необходимо условие е по продуктите да няма следи от употреба и да са в оригиналната си опаковка.

Правото на Клиентите на Galen.bg да връщат закупени онлайн продукти в 14 дневен срок НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. По отношение на лекарствените продукти намира приложение изключението по чл. 46, т.2 на Закона за защита на потребителите, а именно: разпоредбите на чл. 4 и на този раздел не се прилагат за договори за здравни услуги, предоставяни от медицински специалисти на пациенти с оглед оценка, поддържане или възстановяване на тяхното здравословно състояние, включително предписването, изпълнението на медицински предписания и предоставянето на лекарствени продукти и медицински изделия. Правото на отказ не важи и за закупени продукти, попадащи в изключенията по чл. 57, т.4 и т. 5 от Закон за защита на потребителите, а именно: по т. 4 - стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; и по т. 5. - запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

Имате право да се откажете от направена поръчка, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. 14-дневният срок започва да тече считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено писмено волеизявление (например писмо в свободен текст, изпратено по пощата, факс или електронна поща или като използване представения по-долу образец на Приложение № 6 към ЗЗП). Документът следва да бъде надлежно попълнен, подписан от страна на потребителя и сведен до нашето знание посредством изпращане на документа на адрес: Главен път Хасково - Димитровград, улица Хасковска 175, село Крепост, община Димитровград или по електронен път на следния имейл: [email protected] Сайтът на Galen.bg ви предлага и следните опции:

  1. Ако сте направили поръчка като регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, следва да влезете в секция „Моите връщания” и след натискане на бутон „Ново връщане“, да направи избор на съответна поръчка и да попълни необходимите данни.
  2. Ако сте направили поръчка като нерегистриран ПОТРЕБИТЕЛ, може да заявите връщане от следния линк: https://galen.bg/sales/guest/form, където трябва да попълните необходимата информация за извършване на връщането. Всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени, след което да се натисне бутон „Изпрати заявка за връщане на поръчката“.
  3. Потвърждение на заявката Ви за връщане ще бъде изпратено и на електронната Ви поща.
  4. След одобрение на заявката за връщане, статусът й в секция „Връщане“ в профила на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ ще се промени. Galen.bg изпраща автоматично съобщение за одобрение на заявката на електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ. След като се уверим, че продуктът е в търговски вид, ще ви върнем парите.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа. Ако се откажете от настоящата поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата на получаване на стоките обратно. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 7 дни. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките за Ваша сметка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с не нарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупен продукт, потребителите могат да подадат оплакване на посочените данни за контакт. Всеки потребител може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл.


Образец на Приложение № 6 към ЗЗП:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До: ГАЛЕН.БГ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. 'Узунджово" 12, ел. адрес: [email protected]
– С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки: ……………………………………………………………………………………………………
– Поръчано на/получено на: ………………………………. г.
– Име на потребителя/ите: …………………..……………………………………………………………………………………………………..
– Адрес на потребителя/ите: ……………………………………………………………………………………………………………………….
– Подпис на потребителя/ите : …………………………………………
– Дата: …………………………..