Rat-Bilen Activ Отрова за гризачи 100 г

В наличност

Арт. № 8043
  • Под формата на пелети
  • Може да се ползва вътре в сгради и около тях ( до 0,5 м. от стените им)
  • Предлага се в опаковка от 100 г
Безплатна доставка над 49,99 лв.
- +
Детайли

Рат-Билен Отрова за гризачи е създадена под формата на пелети, готовата за употреба родентицидна примамка Rat-Bilen Аctiv действа, като контролира числеността на синантропни гризачи – сив плъх и домашна мишка. Може да се ползва вътре в сгради и около тях ( до 0,5 м. от стените им). Предлага се в опаковка от 100 г.

Повече информация
Марка PharmaGratis
Състав

Активно вещество: 0,0025 г/100 г бродифакум.

Начин на употреба

Преди да започнете третиране с отровната примамка, извършете оглед на заразената зона. По този начин ще идентифицирате видовете гризачи, местата на тяхната дейност и ще определите вероятната причина за нападението и неговия интензитет. Отстранете храната, достижима за гризачите (например разсипани зърна или хранителни отпадъци), целта е подобряване приема на продукта и намаляване вероятността от повторно нахлуване. Не почиствайте обекта непосредствено преди третиране, тъй като това би могло да смути популацията на гризачите и да направи приемането на примамката по-трудно постижимо.

Използвайте този продукт само като част от интегрирана система за борба с вредителите, която включва мерки за хигиена и нехимични методи за контрол (например употребата на капани). Поставете родентицидът в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени така, че риска от случайно поглъщане от нецелеви животни или деца да бъде сведен до минимум. Фиксирайте примамките вътре в отровната точка, за да не бъдат разпиляни от гризачите. Дератизационните кутии трябва да бъдат снабдени с маркировка, ясно показваща, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват. Поставете ги в засегнатите от гризачите помещения и зони, близо до техните дупки, по маршрутите на движение и местата, които основно обитават. Където е възможно, закрепете кутиите за земята или други конструкции, поставете ги на места, защитени от наводняване. Посещавайте заложените примамки често, поне веднъж на 2-3 дни (при обработка срещу мишки) или веднъж на 5-7 дни (при обработка срещу плъхове) след началото на третирането и поне един път в седмицата след това, за да се провери приемат ли се примамките от гризачите и да се презареждат, ако са повредени или изядени. Това продължава до спиране на консумацията. Ако приема на примамката е сравнително слаб, въпреки че е установена висока численост на вредителите, е необходимо да се сменят местата на дератизационните кутии или да се използва родентицид с друга формулация. Продуктът не е предназначен за постоянно употреба. Не го използвайте като постоянна отровна точка. Периодът на обработка трябва да бъде най-много 35 дни. Ако през цялото време на третиране примамките продължават да бъдат изядени, но в числеността на гризачите не се наблюдава спад, трябва да се определи вероятната причина за това. След изключване на останалите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи. В този случай трябва да се прецени възможността за неантикоагулантни или по-силни антикоагулантни родентициди или използването на алтернативна мярка за контрол, каквато са капаните.

Норми за приложение: 

Мишки: 20-40 г от примамката в една дератизационна кутия.
Плъхове: 100-200 г от примамката в една дератизационна кутия.
Кутиите трябва да са разположени на разстояние минимум 5 м една от друга.  

Мнения
Оставете вашето мнение
Оценявате: Rat-Bilen Activ Отрова за гризачи 100 г
Вашата оценка:
Зареждане...

Вашият отзив беше изпратен, след като бъде прегледан ще бъде публикуван.

Подобни продукти
Може да харесате също