Raid Max 3 в 1 Спрей срещу пълзящи насекоми 400 мл SC Johnson

В наличност
Арт. №
14447
Тегло
0.450 кг.
  • Срещу мравки, паяци, хлебарки и други пълзящи насекоми
  • Действието е осезаемо след 15 минути
  • За употреба у дома, в офиса или други закрити помещения
Обикновена цена 8.35 лв. (-10%) Специална цена 7.52 лв.
Към продукта

Raid Max 3 в 1 Спрей срещу пълзящи насекоми 400 мл SC Johnson е висококачествен аерозол за ефективно и дълготрайно елиминиране на мравки, паяци, хлебарки и други пълзящи насекоми. Райд Макс 3 в 1 Спрей срещу пълзящи насекоми 400 мл СЦ Джонсън може да се използва у дома, в офиса и други закрити помещения. Резултатът от продукта е на лице много бързо - след 15 минути. Спреят е от главна група 3 за контрол на вредители и е от продуктов тип 18 - инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи. Предназначен за масово ползване.

SC Johnson е американска компания, произвеждаща почистващи и други използвани от домакинствата препарати. Сред марките на СЦ Джонсън са Glade, Duck, Mr Muscle, Pronto, Autan, Raid.

Производиел: SC Johnson

Към продукта
Повече информация
Марка РАЙД
Тип продукт Спрей
Към продукта

Активни съставки: циперметрин – 0,10% (0,10гр/100гр), имипротин – 0,10% (0,10гр/100гр)

Към продукта

Преди ползване разклатете продукта и затворете всички прозорци. Напръскайте от около 15 см директно насекомите или местата, където те се крият/появяват често, като държите флакона изправен. За по-продължително действие напръскайте и повърхностите, по които преминават инсектите - около канализационни тръби, мивки, сифони, шкафове, около врати и прозорци.

Разходна норма: приблизително 5 сек. на линеен метър.

След като приключите с напръскването, напуснете помещението за 15 минути. След това проветрете добре.
При нужда повторете третирането след 4 седмици.

Спазвайте предпазните мерки, описани на опаковката!!!
H222 Изключително запалим аерозол.
H229 Съд под налягане, може да експлоадира при нагряване.
H410 Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект.

P101 При необходимост от медицинска помощ носете опаковката и етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца!
P305+P351+P338 При контакт с очите: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P410 + Р412 Да се пази от пряка слънчева светлина! Да не се излага на температури по - високи от 50 ºС.
P210 Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности! Тютюнопушенето забранено в близост до препарата и по време на употреба!
P211 Да не се пръска срещу пламък или други източници на запалване!
P251 Да не се пробива или изгаря след употреба!
P260 Не вдишвайте аерозола!
P264 Да се измият старателно ръцете след употреба!
P501 Изхвърлете съдържанието / опаковката в съответствие с местните разпоредби!

Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Използвайте само по предназначение!

Не пръзкайте върху хора или домашни любимци!
Съхранявайте далече от храни, напитки, кухненско обурудване и прибори за хранене!
Не пръскайте срещу електрически уреди, които не са изключени от електрическата мрежа!
Използвайте само в добре проветриви помещения!

Не използвайте след изтичане срока на годност.

Към продукта
Оставете вашето мнение
Само регистрирани потребители могат да оставят мнения. Моля влезте в профила си или си направете регистрация
Raid Max 3 в 1 Спрей срещу пълзящи насекоми 400 мл SC Johnson
Raid Max 3 в 1 Спрей срещу пълзящи насекоми 400 мл SC Johnson
Още от тази марка
Може да харесате също