Месец на Walmark >>

Метфогамма при диабет 850 мг 30 таблетки Woerwag Pharma

Изчерпан
Арт. №
928
Тегло
0.050 кг.
 • Спомага за намаляване на глюкозата в кръвта до нормалното ниво
 • Помага за намаляване риска от усложненията, свързани с диабет
 • Препоръчва се за възрастни с наднормено тегло
Към продукта

Metfogamma при диабет 850 мг 30 таблетки Woerwag Pharma е висококачествено лекарствено средство, отпускано по лекарско предписание. Метфогамма при диабет 850 мг 30 таблетки Вьорваг Фарма се прилага с цел лечение на диабет тип 2 и се причислява към лекарствата с общото наименование бигваниди. Лекарството ефективно спомага за редуциране на нивата на кръвната захар, докато достигнат нормалното. В случай на наднормено тегло при напреднала възраст приемът на Метфогамма редуцира опасността от усложнения във връзка с диабета. Препоръчва се за възрастни и деца над 10 години.

Преди прием на Metfogamma е добре да имате предвид

Не приемайте Metfogamma:

 • aко имате алергия към някоя от съставките;
 • ако страдате от нарушена чернодробна функция;
 • ако страдате от силно отслабена бъбречна функция;
 • ако страдате от неконтролиран диабет като например тежка хипергликемия (висока кръвна захар), гадене, повръщане, диария, бърза загуба на тегло, лактатна ацидоза или кетоацидоза. Кетоацидозата е състояние, при което в кръвта се натрупват вещества, наречени кетонни тела, които могат да доведат до диабетна пре-кома. Симптомите включват стомашни болки, ускорено и дълбоко дишане, сънливост или необичаен плодов дъх от устата;
 • ако страдате от дехидратация както поради продължителна или тежка диария, така и след непрекъснато повръщане. Дехидратацията може да доведе до бъбречни усложнения, което да повиши риска от лактатна ацидоза;
 • при тежка инфекция - например белодробна, бронхиална или бъбречна. Тежките инфекции могат да доведат до бъбречни проблеми, което да повиши опасността от лактатна ацидоза;
 • ако страдате от остра сърдечна недостатъчност или имате наскоро прекаран инфаркт на миокарда, сериозни циркулаторни проблеми като шок или проблеми с дишането. Възможно е това да доведе до недостатъчно снабдяване на тъканите с кислород, което да повиши опасността от лактатна ацидоза;
 • при повишен прием на алкохол.

Ако някое от по-гореизброените състояния се отнася до Вас, се посъветвайте с лекаря си преди прием.

Непременно се консултирайте с Вашия лекар, в случай че:

 • ви предстои рентгеново изследване или сканиране, свързано с интравенозното приложение на контрастни вещества, съдържащи йод;
 • ви предстои хирургична операция. Спрете приема на Метфогамма за известно време преди и след изследването или операцията. Вашият лекар ще реши дали се нуждаете от допълнително лечение. Важно е винаги да изпълнявате стриктно инструкциите на Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Риск от лактатна ацидоза

Metfogamma може да причини много рядка, но сериозна нежелана реакция, известна като лактатна ацидоза - особено ако страдате от нарушена бъбречна функция. Опасността от поява на лактатна ацидоза се повишава и в случай на неконтролиран диабет, тежки инфекции, продължително гладуване или употреба на алкохол, недостиг на течности в организма (дехидратация) поради тежка диария или повръщане, чернодробни проблеми и всички медицински състояния, при които част от тялото изпитва липса на кислород (като остри тежки сърдечни заболявания).

Сино необходимо е да спазвате предписанието за употреба на лекарството, инструкциите за спазване на диета и програмата за редовни упражнения, защото това може да намали риска от лактатна ацидоза.

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар за допълнителни указания.

Спрете приема на Метфогамма и веднага се свържете с лекар или най-близката болница, ако имате някои от симптомите на лактатна ацидоза, тъй като това състояние може да доведе до кома.

Сред симптомите на лактатна ацидоза са:

 • повръщане;
 • болки в стомаха (коремни болки);
 • мускулни спазми;
 • чувство на общо неразположение със силна умора;
 • затруднено дишане.

Допълнителните симптоми са понижена телесна температура и сърдечна честота.

Лактатната ацидоза е състояние, налагащо спешна медицинска помощ и лечение в болница.

Ако Ви се налага да претърпите сериозна операция, трябва задължително да спрете приема на Метфогамма по време на и известно време след процедурата. Вашият лекар ще реши кога трябва да спрете и кога да възобновите лечението с Метфогамма.

Ако се приема самостоятелно, Метфогамма не води до хипогликемия (твърде ниско ниво на глюкоза в кръвта). Но ако приемате Метфогамма с други антидиабетни продукти, водещи до хипогликемия (като например сулфанилурейни средства, инсулин, меглитиниди), има риск от хипогликемия.
Ако усетите симптоми на хипогликемия като слабост, сънливост, увеличено изпотяване, учестен пулс, зрителни нарушения или затруднена концентрация, се препоръчва да приемете храна или течност, съдържаща захар.

По време на лечението с Метфогамма Вашият лекар ще проверява бъбречната Ви функция поне веднъж годишно или по-често, ако сте в старческа възраст и/или ако имате влошена бъбречна функция.

Други лекарства и Метфогамма

Ако трябва да Ви бъде поставена инжекция с контрастно средство, съдържащо йод, в кръвообращението, например в контекста на рентген или скенер, трябва да спрете приема на лекарството преди или по време на инжекцията. Вашият лекар ще реши кога трябва да спрете и кога да възобновите лечението с Метфогамма.
Може да са необходими по-чести изследвания на кръвната Ви захар и функционирането на бъбреците или промяна на дозата на Метфогамма.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства преди приема на Метфогамма:

 • лекарства, повишаващи отделянето на урина (диуретици);
 • лекарства, прилагани с цел лечение на болка и възпаление (НСПВС и СОХ-2 инхибитори, като ибупрофен и целекоксиб);
 • някои лекарства за третиране на високо кръвно налягане (АСЕ-инхибитори и ангиотензин II рецепторни антагонисти);
 • бета-2-агонисти, като салбутамол или тербуталин (за лечение на астма);
 • кортикостероиди (използвани за лечение на различни състояния, напр. тежки кожни възпаления и астма);
 • лекарства, които са в състояние да изменят нивата на Метфогамма в кръвта - особено ако имате отслабена бъбречна функция (такива като верапамил, рифампицин, циметидин, долутегравир, ранолазин, триметоприм, вандетаниб, исавуконазол, кризотиниб, олапариб);
 • други лекарства, прилагани при диабет.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Метфогамма с храна, напитки и алкохол

Избягвайте прекомерната употреба на алкохол, докато приемате Метфогамма, защото това може да повиши опасността от лактатна ацидоза.

Бременност и кърмене

По време на бременност диабетът се лекува с инсулин.

Aко сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Употребата на това лекарство не се препоръчва, докато кърмите или Ви предстои да кърмите.

Шофиране и работа с машини

Ако се приема самостоятелно, не води до хипогликемия, следователно не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Все пак е необходимо повишено внимание, ако приемате Метфогамма в комбинация с други антидиабетни лекарства, причиняващи хипогликемия (такива като сулфанилурейни средства, инсулин, меглитиниди). Симптомите на хипогликемия включват слабост, сънливост, увеличено изпотяване, учестен пулс, зрителни нарушения или затруднена концентрация. Ако усетите подобни симптоми, не шофирайте и не работете с машини.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства и това може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. 

Метфогамма може да доведе до много рядка (може да засегне до 1 потребител на 10 000), но много сериозна нежелана реакция, наречена лактатна ацидоза. Ако това се случи, задължително спрете приема на Метфогамма и веднага се свържете с лекар или посетете най-близката болница, тъй като лактатната ацидоза може да доведе до кома.

Могат да се появят следните нежелани реакции:

Много чести нежелани реакции (при повече от 1 на 10 пациенти):

 • стомашно-чревни нарушения, като прилошаване (гадене), повръщане, диария, болка в коремната област и загуба на апетит. Тези нежелани реакции се появяват най-често в началото на лечението с Метфогамма. От полза в тези случаи ще бъде да разпределите приема на дозите през деня и приемате Метфогамма по време или непосредствено след хранене. Ако тези симптоми продължават, спрете приема на Метфогамма и се консултирайте с Вашия лекар.

Чести нежелани реакции (при по-малко от 1 на 10 пациенти):

 • промени във вкуса.

Много редки нежелани реакции (при по-малко от 1 на 10000 пациенти):

 • лактатна ацидоза. Това е много рядко, но сериозно усложнение, особено ако бъбречната Ви функция е увредена. Симптомите на лактатна ацидоза са неспецифични;
 • аномалии при изследването на чернодробната функция или хепатит (възпаление на черния дроб; това може да доведе до уморяемост, загуба на апетит, загуба на тегло, със или без пожълтяване на кожата или бялото на очите). Ако това се случи на Вас, спрете приема на Метфогамма и се свържете с Вашия лекар;
 • кожни реакции като зачервяване на кожата (еритема), сърбеж или сърбящ обрив (сипаница);
 • ниско ниво на Витамин B12 в кръвта.

Деца и юноши

Ограничени данни от лечението на деца и юноши показват, че нежеланите реакции са подобни по вид и тежест на наблюдаваните при възрастни.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата.

Като съобщавате нежелани реакции, давате своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG е фармацевтично предприятие с международна дейност. Фирмата разработва и разпространява продукти, представляващи биофактори.

Продуктовата гама на Woerwag Pharma включва лекарства по лекарско предписание, лекарства без рецепта и хранителни добавки. Лекарствата по лекарско предписание, които се продават само в аптеките, се използват за лечение на заболявания, вследствие на диабет, като невропатии (нервни увреждания) и при сърдечно-съдови и неврологични заболявания.

Вьорваг Фарма е семейна компания, която второ поколение се ръководи от д-р Маркус Вьорваг, Моника Вьорваг и Герхард Майер. Д-р Фриц Вьорваг основава компанията през 1971 г. в Щутгарт. Главното седалище днес е в Бьоблинген.

Производител: WÖRWAG Pharma 

Към продукта
Повече информация
Марка Woerwag Pharma
Лечение/профилактика на: Наднормено тегло, Диабет
За кого Деца, Възрастни
Тип продукт Таблетки
Към продукта

Активни съставки: метформинов хидрохлорид

Допълнителни съставки: повидон К25, хипромелоза, титанов диоксид (Е171), магнезиев стеарат (Ph. Eur.), макрогол 6000

Към продукта

Приемайте според лекарското предписание.

Приемайте по време на хранене цели таблетките с чаша вода.

Обикновено началната доза за деца на и над 10 години е 500 mg или 850 mg Метфогамма веднъж дневно.

Максималната дневна доза е 2000 mg, разделена на 2 или 3 приема.

Лечението на деца между 10 и 12 години се препоръчва само след лекарско предписание, тъй като клиничният опит при тази възрастова група е ограничен.

Обичайната начална доза при възрастни е 500 mg или 850 mg Метфогамма 2 или 3 пъти дневно.

Максималната дневна доза е 3000 mg, разделена на 3 отделни приема.

Ако имате намалена бъбречна функция, Вашият лекар може да Ви предпише по-ниска доза.

Ако приемате и инсулин, Вашият лекар ще Ви каже как да започнете лечението с Метфогамма.

Вашият лекар ще изследва редовно нивата на кръвната Ви захар и ще адаптира дозата на Метфогамма според нивото на глюкозата в кръвта Ви. Редовно се консултирайте с лекаря си. Това важи особено за деца и юноши или за пациенти в напреднала възраст.

Поне 1 път в годината Вашият лекар ще проверява и бъбречната Ви функция. Може да са необходими по-чести изследвания, ако сте в напреднала възраст или ако имате бъбречни нарушения.

Ако приемате една доза дневно, взимайте я сутрин (на закуска).

Ако дозата Ви е разпределена на два приема, взимайте ги сутрин (на закуска) и вечер (на вечеря).

Ако дозата Ви е разпределена на три приема, взимайте ги сутрин (на закуска), по обед (на обяд) и вечер (на вечеря).

Ако след известно време решите, че ефектът на Метфогамма е твърде силен или твърде слаб, се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Метфогамма

Ако сте приели повече от необходимата доза Метфогамма, може да усетите признаци на лактатна ацидоза. Симптомите на лактатната ацидоза са неспецифични, като повръщане, коремна болка с мускулни спазми, общо неразположение с чувство на силна умора и затруднено дишане. Допълнителни симптоми са понижена телесна температура и сърдечна честота.

Ако забележите някои от тези симптоми, трябва незабавно да потърсите медицинска помощ, тъй като лактатната ацидоза може да доведе до кома. Спрете приема на Метфогамма незабавно и се свържете незабавно с Вашия лекар или с най-близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете Метфогамма

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Вземете следващата доза в обичайното време.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Метфогамма не може да замести здравословния начин на живот.

Продължавайте да спазвате диетата, която Ви е препоръчал Вашият лекар, и редовно правете упражнения.

Да се съхранява на сухо място при температура до 25 градуса.

Да се съхранява далеч от деца.

Не използвайте след изтичане срока на годност.

Към продукта
Оставете вашето мнение
Оценявате:Метфогамма при диабет 850 мг 30 таблетки Woerwag Pharma
Вашата оценка
Може да харесате също
Още от тази марка
Метфогамма при диабет 850 мг 30 таблетки Woerwag Pharma
Метфогамма при диабет 850 мг 30 таблетки Woerwag Pharma