Подгответе се за море

Общи условия

Продажбата на лекарствени продукти от Galen.bg е строго забранена за лица под 18 години! Продажбата на лекарствени продукти с режим на отпускане по лекарско предписание е забранена по интернет! Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да продължите използването на интернет страницaтa www.galen.bg и преди да извършите покупка на стоки.

 

 1. Общи условия

Страницата (онлайн магазинът) е собственост на Гален.БГ ЕООД и по-нататък в изложението се нарича за краткост “САЙТA”.

С настоящите общи условия се дефинират взаимоотношенията между Доставчика – Гален.БГ ЕООД и потребителите – купувачи на стоки, предлагани в САЙТА, при покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните.

САЙТЪТ предоставя възможност за покупка на стоки, избрани от потребителя, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в България.

В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА за извършване на покупки.

Доставчикът си запазва правото да изменя по всяко време и по своя преценка, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА.

Използването на услугите на САЙТА може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да бъдат обвързващи за доставчика, нито последиците от това.

Гален.БГ ЕООД или „ГАЛЕН” е търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 201853327, седалище и адрес на управление - град Хасково, п.к. 6300, ул. Узунджово № 12, представлявано от Веселина Вълчанова. ГАЛЕН е притежател на търговска марка "Аптеки Гален".

„ГАЛЕН.БГ“ ЕООД притежава разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, по смисъла на чл. 229, ал. 2, в обекта на дружеството, намиращ се на адрес:  с. Крепост, община Димитровград, ул. „Хасковска“ № 175; с ръководител: маг.-фарм. Величка Господинова Анастасова, а именно Разрешение за ТД с ЛП  № АП – 2351/03.05.2022г., издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата на Република България. Дружеството е администратор на лични данни по реда на Регламент (ЕС) № 2016/679 и Закон за защита на личните данни.

Сайтът www.galen.bg е регистриран в списъка за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти по интернет, воден от Изпълнителна агенция по лекарствата.

ГАЛЕН.БГ не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.

Договорите чрез сайта се сключват на български език. Потребителите на сайта сключват договора като добавят в количката избраните стоки и натиснат бутона “Към завършване”. На страницата за поръчка попълнят данни си:

Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес;

Фирмени данни за фактура (в случай на поръчка от юридическо лице);

И изберат начин на плащане;

Поръчка на стока не може да бъде извършенa, без предварително приемане на настоящите общи условия, което се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с Общите условия”. С маркиране на полето, указващ изрично „Съгласен съм с Общите условия”, разположен на уебсайтa Galen.bg се счита, че Вие приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.

При предоставяне на некоректни или неверни данни, клиентът губи правото си да получи направената поръчка.

След като попълнят данните си и изберат начин на плащане, с натискане на бутон, указващ изрично „Завърши поръчката”, се счита, че поръчката е направена и договорът за покупка на избраните стоки е сключен.

При направена поръчка в електронен магазин Galen.bg, ще получите автоматично потвърждение на поръчката на посочения от Вас e-mail адрес, с което Ви уведомяваме за успешно приета поръчка.

Потребителите могат да поправят или коригират по всяко време въведените данни в своя Профил, ако са избрали да се регистрират. Ако са направили поръчка като гост, данните на клиента не се пазят и не могат да бъдат променяни.

 

 1. Дефиниции

Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уебсайт Galen.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Потребителя/Клиента –всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.

2.3.Сайт– домейнът  Galen.bg се поддържа от ГАЛЕН.БГ ЕООД

2.4.  Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Потребителя да създаде свои списъци от продукти.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Сайта.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Клиента и Доставчика през САЙТА, който се предоставя на Потребителя срещу заплащане. В магазина се предлагаг само лекарствени продукти с режим на отпускане без лекарско предписание, които са разрешени за употреба на територията на България.

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Сайта, марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика. Рекламни съобщения на лекарствени продукти се извършват само при съответствие на рекламното съдържание с изискванията на ЗЛПХМ и са разрешени за употреба.

 

 1. Авторски права и права върху марки

Съдържанието в Сайта – информация, марки, данни и снимков материал е собственост на ГАЛЕН.БГ и/или на неговите партньори и доставчици и е защитено с авторски или права върху марки. Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на ГАЛЕН.БГ и/или на неговите партньории доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в Сайта са предназначени само за лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на ГАЛЕН.БГ е непозволено.

 

 1. Стоки

Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн покупка на стоките, публикувани в него. Сайтът предоставя избор на стоки от популярни търговски марки с детайлно описание и снимков материал.

Стоките, които се предлагат за продажба чрез Сайта са оригинален продукт на посочената върху тях търговска марка.

Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично при представянето му.

Възможно е да съществуват разлики (нюанси) в цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и реалните цветове на продукта. Ако съществува такава разлика, то тя е в резултат на несъвършенства на процеса на възпроизводство и не е умишлена. Поради същата причина е възможно да съществуват детайли, които не могат да бъдат открити или трудно се установяват на публикуваната снимката. При продукти с цветови асортимент, доставката е според наличностите.

Цената на стоките е посочена при представянето й и е крайна, с включени всички данъци и такси.

Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с тяхната доставка.

 

 1. Отговорност

ГАЛЕН.БГ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

Промоциите, както и други преференциални условия, които са обявени в Galen.bg са валидни и се отнасят само за сайта Galen.bg, за продажбата на продукти от разстояние, която се осъществява през САЙТА и могат да се различават от промоциите във физическите обекти от верига Аптеки Гален. Всички промоции са до изчерпване на наличните количества.

Съветите на фармацевт в онлайн чата са препоръчителни и имат за цел подпомагане избора на продукт. Същите не се ангажират с пълна и подробна преценка на здравословното състояние.

При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на уебсайта www.galen.bg препоръчваме консултация с личния лекар или фармацевт. ГАЛЕН.БГ не препоръчва самолечение без консултация със специалист.

ГАЛЕН.БГ запазва правото си да променя цената и условията на отпускане на продукти, които са представени на интернет страницата, без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите. ГАЛЕН.БГ не носи отговорност за продукти, които са с изчерпани количества или промени от доставчици условия на продажба, за отпаднали продукти от списъци, със заличени цени, неразрешени за употреба.

ГАЛЕН.БГ ЕООД не продава чрез сайта лекарства по лекарско предписание. Ако поради технически или човешки фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на ГАЛЕН.БГ ЕООД забележите нередности, моля веднага сигнализирайте:e-mail: [email protected]

 

 1. Защита на личните данни

ГАЛЕН.БГ ЕООД е администратор на лични данни. В базата данни на ГАЛЕН.БГ ЕООД информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в случаите предвидени от закона.

 

 1. Начини на плащане

Плащането може да се извърши по един от следните начини:

 • Наложен платеж
 • Дебитна/кредитна карта през BORICA/Вирутален ПОС терминал 
 • Банков път - ГАЛЕН.БГ ЕООД , BIC: UBBBGSF, IBAN:BG67UBBS80021029764050

 

 1. Доставка

Ако Клиентът е заявил своята поръчка до офис на Спиди, има срок от 7 работни дни от датата на доставка, за да я приеме, след което поръчката се анулира и се връща обратно на склад в ГАЛЕН.БГ ЕООД без разноски за потребителя.

 

 1. Права и задължения при продажба от разстояние

ГАЛЕН.БГ ЕООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

Клиентът има правото да върне продукта (продукт без лекарско предписание), за негова сметка при условията на куриерското дружество, в рамките на 14 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. Правото на Клиентите на Galen.bg да връщат закупени онлайн продукти в 14 дневен срок НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. По отношение на лекарствените продукти намира приложение изключението по чл. 46, т.2 на Закона за за защита на потребителите, а именно: разпоредбите на чл. 4 и на този раздел не се прилагат за договори за здравни услуги, предоставяни от медицински специалисти на пациенти с оглед оценка, поддържане или възстановяване на тяхното здравословно състояние, включително предписването, изпълнението на медицински предписания и предоставянето на лекарствени продукти и медицински изделия.

При изпълнение на по-горе описаните условия след получаване на продукта ГАЛЕН.БГ ЕООД се задължават да върнат на Клиента сумата платена за определения продукт. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

 

Образец на Приложение № 6 към ЗЗП:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До: ГАЛЕН.БГ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. 'Узунджово" 12, ел. адрес: [email protected]

 

– С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки: …  …………………………………………………………………………………………………

– Поръчано на/получено на: ………………………………. г.

– Име на потребителя/ите: …………………..……………………………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите: ……………………………………………………………………………………………………………………….

– Подпис на потребителя/ите : …………………………………………

– Дата: …………………………..

 

 1. Защита на потребителите

Имате право да се откажете от направена поръчка, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящата поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата на получаване на стоките обратно. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 дни. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките за Ваша сметка,  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

Общото задължение за връщане в 14-дневен срок е уредено в Закон за защита на потребителите, глава 4, раздел 1, чл. 50.

Правото на Клиентите на Galen.bg да връщат закупени онайн продукти в 14 дневен срок НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.

 

 1. Надзорни органи

11.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

11.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: [email protected]

Уебсайт: www.kzp.bg

 

11.3. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: [email protected]

Уебсайт: www.cpc.bg

 

11.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

Адрес: гр. София 1303, ул. Дамян Груев 8

тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434

e-mail: [email protected]

Уебсайт: www.bda.bg