Електронни рецепти и в Аптеки Гален

Електронни рецепти и в Аптеки Гален

От 1-ви юни обслужването на пациенти с електронни рецепти за лекарства, частично или напълно заплащани от НЗОК, стана задължително за всички аптеки с договор с Националната здравноосигурителна каса. Ние от Аптеки Гален сме една от тях и своевременно се включихме в инициативата, осигуряваща удобство на нашите клиенти.

Сред ключовите предимства на електронните рецепти е преодоляването на нуждата пациенти с хронични, онкологични заболявания или COVID-19 да посещават личния си лекар, за да получат рецептата.

Вече, в случай че не е необходим лекарски преглед, специалистът може да издаде рецепта, която фармацевтите от всички аптеки в България да открият в облачното пространство, използвайки своя персонален електронен подпис. Това се случва изключително бързо и лесно, нужно е само пациентът да предостави една от следните комбинации от данни:

  • 12-цифрения национален номер на рецептата (съобщен му от лекаря), ЕГН и трите си имена;
  • датата на издаване на рецептата и ЕГН.

По този начин фармацевтите могат да видят предписаните лекарства и дози, без да получават информация за здравословното състояние на пациента.

Електронните рецепти изключват още възможността за злоупотреби и благодарение на тях вече няма да е необходимо да се разнасят измачкани стари рецепти за многократна употреба.

Този вид рецепти - вече в електронен вариант, разполагат с 6-месечен срок на валидност. При варианта за еднократно ползване давността е 14 дни, като след изтичането им или след взимане на предписаните лекарства, рецептите стават неактивни. В случай че човек попадне в аптека, в която необходимите му медикаменти не са налични, фармацевтът отбелязва, че рецептата е „частично изпълнена“. Тогава болният може да отиде в друга аптека и предписанието все още ще е валидно.

Важно е да отбележим и факта, че веднъж издадена електронната рецепта, тя не може да бъде редактирана. В случай че лекарят сбърка някой от кодовете на лекарствата в нея или фармацевтът открие грешка в дозировката, един от двамата трябва да маркира документа като сгрешен и той да бъде издаден наново от джипито. При електронните рецепти е невъзможна и замяната на предписаните медикаменти с техни аналогични от фармацевта.

Очаква се съвсем скоро с електронни рецепти да могат да се купуват и лекарства, свободно продавани в аптеките.